میزان بازدید: 1
04/12/1397 06:08:06 ب.ظ

ساختار سازمانی

 

جهت مشاهده چارت تشکیلات سازمان تبلیغات اسلامی مازندران کلیک کنید

 

جهت مشاهده ادرس و شماره تماس ادارات و نمایندگی های تابعه اینجا کلیک کنید

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره مستقیم

محمدمهدی شریف تبار عزیزی

مدیر کل

سطح (3)

حوزوی

32221169

زین العابدین روحانی نیا

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی

سطح (2)

حوزوی

32226321

فرامرز  کردی

معاون اداری و مالی

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

32295316

رحمت  رضوی راد

رییس گروه برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

سطح (2)

حوزوی

32297418

اسماعیل رمضانی

رییس اداره امور قرآنی

سطح (2)

حوزوی

32297416

محسن  صاحبیان

رییس اداره ارتباطات و تشکلهای دینی (بانام)

سطح (2)

حوزوی

32221221

محمدرضا باقرتبار

رییس اداره امور اداری و پشتیبانی

لیسانس

حسابداری

32208152

مجید  آهی فر

رییس اداره امور مالی و ذیحسابی

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی ـ مالی

32208396

عبدالعلی علی تبار

رییس اداره بابل

سطح (2)

حوزوی

32221221

حمزه علی صادقی

رییس اداره ساری

سطح (2)

حوزوی

33321229

علی  توپااسفندیاری

رییس اداره چالوس

سطح (2)

حوزوی

52221775

اسماعیل  رمضانی

رییس اداره آمل

سطح (2)

حوزوی

44243823

سیدعلی محمد هاشمی

رییس اداره بابلسر

سطح (2)

حوزوی

35332966

رضا   ذاکری

رییس اداره قائمشهر

سطح (2)

حوزوی

42224201

سیدمحمد  بابایی

رییس اداره بهشهر

سطح (2)

حوزوی

34576637

امین  صادقی

رییس اداره تنکابن

سطح (2)

حوزوی

54232854

غلامحسین  ذاکری خطیر

رییس اداره سوادکوه

سطح (3)

حوزوی

42456333

جواد  نجفی کانی

رییس اداره نور

کارشناسی ارشد

علوم قرآنی

44524688

سیدعبدالله  حسینی ترکی

رییس اداره محمودآباد

سطح (2)

حوزوی

44742307

عبدالوهاب فرید تنکابنی

رییس اداره رامسر

سطح (2)

حوزوی

55223373

محمدعلی  الیاسی

رییس اداره نکا

سطح (2)

حوزوی

34731838

رضا  خطیبی کشککی

رییس اداره نوشهر

سطح (2)

حوزوی

52358015

حسینعلی  فعالی

رییس اداره گلوگاه

سطح (2)

حوزوی

34661290

سیف الله ادبی فیروزجایی

رییس اداره کلاردشت

سطح (2)

حوزوی

52622860

حبیب الله رمضانی اندی

مسئول تبلیغات اسلامی سیمرغ

سطح (2)

حوزوی

42350722

نورعلی  حسن پور

سرپرست اداره فریدونکنار

سطح (2)

حوزوی

35652727

قنبرعلی بهرامی

سرپرست اداره جویبار

سطح (2)

حوزوی

42547322

 

اخبار مرتبط

نظر دهید