میزان بازدید: 1
11/08/1399 11:30:44 ق.ظ

معرفی خدمات الکترونیک

شناسه خدمت

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

17041693100

اعزام و توزیع مبلغین و مبلغات در مناسبتهای دینی و انقلابی

اینترنت

17041693101

اعزام امام جماعت به کانون های جمعیتی (مساجد،هیئات،کاخانجات،مدارس،ادارات و...)

اینترنت

17041693102

اعزام اساتید گفتمان دینی

اینترنت

17041693103

اعزام مبلغ به اردوگاه ها و پایگاه های اوقات فراغت

اینترنت

17041694100

استقرار روحانی در مناطق روستایی

اینترنت

17041694101

استقرار روحانی در سکونتگاه های غیررسمی

اینترنت

17061695100

صدور مجوز فعالیت اتحادیه های قرآنی استانی و کشوری

اینترنت

17061695101

صدور مجوز ایجاد مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

اینترنت

17061695102

صدور مجوز ایجاد خانه های قرآن و عترت

اینترنت

17061695103

صدور مجوز ایجاد کانون مداحان و شعرای آیینی

اینترنت

17061695104

صدور مجوز ایجاد کانون های فرهنگی تبلیغی

اینترنت

17061695105

صدور مجوز ایجاد انجمن های اسلامی

اینترنت

17061695106

صدور مجوز فعالیت مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی

اینترنت

17061695107

صدور مجوز ایجاد اتحادیه انجمنهای اسلامی

اینترنت

17061695108

صدور مجوز  فعالیت جمعیت بانوان فرهیخته

اینترنت

17061695109

صدور مجوز ایجاد هیئت مذهبی

اینترنت

17061695110

صدور مجوز فعالیت شورای هیئات مذهبی

اینترنت

17061695111

صدور مجوز ایجاد مرکز آموزش مداحی

اینترنت

17061696000

صدور مدرک حفظ به حفاظ قرآن کریم

اینترنت

17042007100

بیمه مداحان و ستایشگران اهل بیت علیهم السلام

اینترنت

17042007101

صدور کارت شناسایی مداحان و ستایشگران اهل بیت (ع)

اینترنت

17042008100

تربیت معلمان قرآن کریم

اینترنت

17042008101

تربیت مدرسان قرآن کریم

اینترنت

17042008102

تربیت داور مسابقات قرآن

اینترنت

17042008103

تربیت مربیان آشنایی و اُنس کودکان با قرآن

اینترنت

17042008103

تربیت استادان قرآن کریم

اینترنت

17042016000

صدور کد تبلیغی مبلغین و مبلغات

اینترنت


 

اخبار مرتبط

نظر دهید