میزان بازدید: 1
11/07/1399 10:23:02 ق.ظ

صدور مجوز ایجاد مرکز آموزش مداحی

عنوان خدمت: صدور مجوز ایجاد مرکز آموزش مداحی

شناسه خدمت: 17061695111

نوع خدمت:           خدمت به شهروندان (G2C)               خدمت به کسب و کار (G2B)            خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت:

 ارائه مجوز تاسیس مرکز آموزش مداحی

مدارک مورد نیاز:

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 0

ساعات ارائه خدمت:

 تمام ایام سال

تعداد بار مراجعه حضوری

 0

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

 

 

 

. . .

 

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی    اینترنتی           

پست الکترونیکی    پست الکترونیک:                        

    تلفن گویا یا مرکز تماس:                                                                                                               مرکز تماس  

تلفن همراه    تلفن همراه 

    پیام کوتاه                                                                                                                                پیام کوتاه

دفاتر پیشخوان    دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

 

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

 


اخبار مرتبط

نظر دهید